Home / ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160              เบอร์โทรศัทพ์ 075-673000 ต่อ 5730,5731