ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพรเข้าชมศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ทางโรงเรียนศรียาภัย จัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมประสบการณ์กับนักวิจัย มีความประสงค์ขอนำคณะนักเรียนและครูเข้าชมศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน62คนและครูจำนวน 4 คน ทางศูนย์สมาร์ทฟาร์มได้นำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำงานภายในแปลงสละทุกขั้นตอน

Facebook Comments Box