การเกษตรในยุค 4.0 เริ่มต้นอย่างไร

ความเป็นมาส่วนหนึ่งของ Smart Farmer หรือการทำการเกษตร 4.0  คือ ทางรัฐต้องการผลักดันให้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ มีการศึกษาเรียนจบระดับปริญญา กลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อไปดูแลพื้นที่ทางการเกษตรของตัวเองที่มีอยู่ ปรับปรุงมันให้ดีขึ้น หรือเริ่มต้นการใช้ชีวิตการทำงานจากการเป็นเกษตรกร เพราะทางภาครัฐต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร เพื่อให้มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งดำเนินการมานานมากแล้ว แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ เพราะมาจากการกระทำที่ไม่ต่อเนื่อง , ขาดกำลังคนที่มีความสามารถสานต่อให้ยืดยาวออกไป รวมทั้งไม่มีศักยภาพในเรื่องของปัจจัยหลายๆด้าน และจาก Smart Farmer บวกกับ การทำการเกษตร 4.0 นี้นี่เองที่จะทำให้มีศักยภาพมากพอที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ จนต่อยอดออกไปในอนาคต การเกษตร 4.0 เป็นการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิม ข้ามไปสู่เกษตรยุคใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นไปทางบริหารและการจัดการรายละเอียดต่างๆด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ ซึ่งเกษตรกรสามารถรวยด้วยความสามารถของตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพารัฐ คือ ผลิตเอง-ขายเอง เพราะฉะนั้นการเกษตร 4.0 เริ่มต้นจากการที่ เกษตรกรมีความต้องการพัฒนาอาชีพตนเองให้มีมูลค่าสูงขึ้น ต้องเรียนรู้Digital Marketing เพื่อสร้างความแตกต่างจากรูปเดิมๆ เช่น เรียนรู้วิธีปลูกผักปลอดสารพิษ , ใช้เกษตรอินทรีย์แทนการใช้สารเคมี , ปลูกผักผลไม้เพื่อสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนสมัยนี้ ในอดีตเคยขายผลผลิตแบบเดิมๆซึ่งได้ราคาต่ำ …

Read More »