ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ 5 ส. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

  ทางศูนย์สมาร์ทฟาร์มได้ต้อนรับ คณะกรรมการ 5 ส.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพื่อรับการตรวจ 5 ส.ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

Facebook Comments Box