ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

ต้อนรับผู้บริหารเยี่ยมชมศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้บริหารให้การต้อนรับ ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มบริษัท จี สตีล และอดีตสมาชิกวุฒิสภา และคุณวัยพจน์ เกียรติชัย ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ทรานส์เฟอร์เท็กซ์ จำกัด เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารได้นำคณะเยี่ยมชมแปลงไม้ผล 11 ชนิด ศูนย์สมาร์ทฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box