เรียนรู้ปฏิบัติงานจริงแปลงส้มโอทับทิมสยามและมะพร้าวน้ำหอม

1 พฤศจิกายน 2565     นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม บ้าน SAF ลงพื้นที่ปฏิบัติงานแปลงส้มโอทับทิมสยามและมะพร้าวน้ำหอม    เรียนรู้ระบบการให้น้ำ การปลูกและดูแลรักษา และการจัดการผลผลิต    เพิ่มทักษะจากการปฏิบัติงานจริง