ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

เรียนรู้ปฏิบัติงานจริงแปลงส้มโอทับทิมสยามและมะพร้าวน้ำหอม

1 พฤศจิกายน 2565 
    🎯 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม บ้าน SAF ลงพื้นที่ปฏิบัติงานแปลงส้มโอทับทิมสยามและมะพร้าวน้ำหอม
    🎯 เรียนรู้ระบบการให้น้ำ การปลูกและดูแลรักษา และการจัดการผลผลิต
    🎯 เพิ่มทักษะจากการปฏิบัติงานจริง
Facebook Comments Box