ประชาสัมพันธ์ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม นำโดยที่ปรึกษาศูนย์ฯ ท่านอาจารย์อภิชาติ พิกุลทองและท่านอาจารย์อาทร ทิพย์เพ็ง

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย …

ประชาสัมพันธ์ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม นำโดยที่ปรึกษาศูนย์ฯ ท่านอาจารย์อภิชาติ พิกุลทองและท่านอาจารย์อาทร ทิพย์เพ็ง Read More »