Home / Event Photos

Event Photos

ภาพบรรยากาศงานเกษตรแฟร์ ปี 2560

 

 

บรรยากาศการจัด พื้นที่ เเละ เตรียมปลูกมะพร้าวน้ำหอม

 

 

ผู้อำนวยการไปเยี่ยมชมแปลงผลไม้ชุมชน

 

 

 

ศาตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี  เยี่ยมชมพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์