Home / ข้อมูลพื้นที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลพื้นที่ความรับผิดชอบ

   พื้นที่ซ่อมบำรุง

 

    ห้องสำนักงาน

 

   ห้องผู้อำนวยการ

 

   ห้องอเนกประสงค์

 

   บริเวณรอบๆสำนักงาน

 

 

Facebook Comments