ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยและการเรียนการสอนด้านสัตวศาสตร์ ได้มีการจัดประชุมเพื่อรับนโยบายในครั้งแรกกับท่านอธิการบดี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564

Facebook Comments Box

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *