ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับนศ.ฝึกงาน สถาบันการศึกษาใดประสงค์จะส่งนศ.สาขาเกษตรฝึกงานทั้งสาขาพืชสวนและสัตวบาล ติดต่อได้ที่ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 075672399 หรือ อาจารย์ ดร.จินดาหรา  เปรมปราโมทย์ โทร.091 761 9774  


Facebook Comments Box