ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

การจัดการแปลงเเละสาธิตวิธีการผสมดอกสละสุมาลี

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

      ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ม.วลัยลักษณ์ได้ให้บริการวิชาการ แก่คณะผู้ดูงาน จำนวน 12 ท่าน จากศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี (ผ่านการประสานงานโดย โครงการศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร)

โดยศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ได้นำชมเเปลงไม้ผล 11 ชนิด เข้าชมแปลง สละสุมาลี และมะพร้าวน้ำหอม โดยมีวิทยากรคุณนวพล เชิงสวัสดิ์ นักวิชาการ ให้ความรู้การจัดการแปลงเเละสาธิตวิธีการผสมดอกสละสุมาลี พร้อมเเนะนำวิธีปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งนี้ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้บริการวิชาการแก่เกษตรกรและจะพัฒนาองค์ความรู้ต่อไป

Facebook Comments Box