ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

Day: October 19, 2022

ม.วลัยลักษณ์ปลื้ม ได้รับการจัดอันดับโลกจาก Times Higher Education อันดับที่ 1501+ ของโลก อันดับที่ 11 ของไทย

                 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการจัดอันดับโลก World University Rankings โดย Times Higher Education (THE) อยู่ในอันดับที่ 1501+ ของโลกและเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศไทย                  วันนี้ (12 ตุลาคม 2565) Times Higher Education ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก World University Rankings 2023 ผ่านเว็บไซต์ https://www.timeshighereducation.com ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับโลกแล้ว โดยจัดให้อยู่ในอันดับที่ 1501+ ของโลก จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 26,000 แห่งทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัย …

ม.วลัยลักษณ์ปลื้ม ได้รับการจัดอันดับโลกจาก Times Higher Education อันดับที่ 1501+ ของโลก อันดับที่ 11 ของไทย Read More »

ศึกษาเรียนรู้ การจัดการแปลงพืช

            วันนี้ (18 ตุลาคม 2565) นำโดย อาจารย์ ดร. อรรถกร พรมวี อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 31 คน ลงพื้นที่ภาคสนาม ฟาร์มวลัยลักษณ์เพื่อ ศึกษาเรียนรู้การจัดการแปลงพืช บริการวิชาการโดย คุณกรกฎ นิตยเดชพัฒน์ นักวิชาการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์มในรายวิชา การชลประทานในพืช รวมทั้งร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านอื่นๆ ได้แก่  ศึกษาระบบการให้น้ำพืช /ระบบท่อให้น้ำ (พื้นที่แปลงมะพร้าว 60 ไร่) ระบบพลังงานโซล่าเซลล์สำหรับการประปาในแปลงพืช ร่วมกิจกรรมใส่แร่ธรรมชาติปรับสภาพดินปรับปรุงดิน(โดโลไมท์) การจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว (สละสุมาลี)ทั้งนี้ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ยินดีที่มีส่วนสนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ จากการปฏิบัติจริง

ศึกษาการเรียนรู้จริงในแปลงไม้ผล 11 ชนิด

        วันนี้ (17 ตุลาคม 2565) นำโดย รศ.ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ผู้สอน รายวิชา โรคพืชและแมลง นำทีมนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 3 จำนวน 13 คน ลงพื้นที่ ศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่จริง โดยศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ได้บริการนำชมแหล่งเรียนรู้ ในพื้นที่แปลงไม้ผล 11 ชนิด ตัวอย่างพืช ในวันนี้ ได้แก่ สละสุมาลี ส้มโอทับทิมสยาม และมะพร้าวน้ำหอม ซึ่ง ผู้ให้บริการ สนับสนุนกิจกรรม คือ นายกันตพงศ์ อุ้มชู และ นายนวพล เชิงสวัสดิ์ นักวิชาการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ทั้งนี้ ในภาพชุดนี้ คือพื้นที่ แปลงไม้ผล 11 ชนิด มะพร้าวน้ำหอม คือ หนึ่งในพืช ที่ได้รับผลผลิตแล้ว …

ศึกษาการเรียนรู้จริงในแปลงไม้ผล 11 ชนิด Read More »