ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับนศ.ฝึกงาน

ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับนศ.ฝึกงาน สถาบันการศึกษาใดประสงค์จะส่งนศ.สาขาเกษตรฝึกงานทั้งสาขาพืชสวนและสัตวบาล ติดต่อได้ที่ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 075672399 หรือ อาจารย์ ดร.จินดาหรา  เปรมปราโมทย์ โทร.091 761 9774  

ม.วลัยลักษณ์ปลื้ม ได้รับการจัดอันดับโลกจาก Times Higher Education อันดับที่ 1501+ ของโลก อันดับที่ 11 ของไทย

                 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการจัดอันดับโลก World University Rankings โดย Times Higher Education (THE) อยู่ในอันดับที่ 1501+ ของโลกและเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศไทย                  วันนี้ (12 ตุลาคม 2565) Times Higher Education ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก World University Rankings 2023 ผ่านเว็บไซต์ https://www.timeshighereducation.com ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับโลกแล้ว โดยจัดให้อยู่ในอันดับที่ 1501+ ของโลก จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 26,000 แห่งทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัย …

ม.วลัยลักษณ์ปลื้ม ได้รับการจัดอันดับโลกจาก Times Higher Education อันดับที่ 1501+ ของโลก อันดับที่ 11 ของไทย Read More »

รับสมัครคนงานรายวัน ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครคนงานรายวัน ปีงบประมาณ2566 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2566) ติดต่อ: ฝ่ายธุรการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม โทร075-672398 เพื่อรับใบสมัคร ปิดรับสมัครวันที่ 12 กันยายน 2565   1.      รายละเอียดกรอบการรับสมัคร            จำนวนคนงาน                                                            จำนวน 28 คน 1.1  …

รับสมัครคนงานรายวัน ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ราคาไข่ไก่

      ราคาผลิต เป็นไปตามกลไกของท้องตลาด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ เช่น ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของวัตถุดิบตั้งต้นหรือจำนวนผลผลิตที่มีในปัจจุบัน ซึ่งราคาผลผลิตของสมาร์ทฟาร์ม ประกอบด้วย ผลไม้ต่างๆและไข่ไก่ มีการแปรผันตามสถานการณ์กลไกการตลาดเช่นกัน  โดยไข่ไก่นับเป็นสินค้าที่มีคุณค่าทางโปรตีนสูง มีประโยชน์ต่อร่างกายและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ในปัจจุบันราคาไข่ไก่มีแนวโน้มสูงขึ้นตามราคาของวัตถุดิบอาหารสัตว์ ทั้งนี้ศูนย์สมาร์ทฟาร์มมีการกำหนดราคาไข่ไก่ที่จำหน่ายในปัจจุบัน โดยอ้างอิงจากราคาประกาศของสมาคมไข่ไก่ภาคใต้รวมถึงการเน้นจำหน่ายไข่สด ใหม่ ทุกวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยและการเรียนการสอนด้านสัตวศาสตร์ ได้มีการจัดประชุมเพื่อรับนโยบายในครั้งแรกกับท่านอธิการบดี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564