ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยและการเรียนการสอนด้านสัตวศาสตร์ ได้มีการจัดประชุมเพื่อรับนโยบายในครั้งแรกกับท่านอธิการบดี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564