Home / หว่านปอเทือง

หว่านปอเทือง

         

       ปอเทือง (sunn hemp) เป็นพืชในตระกูลถั่วที่ นิยมปลูกมากสำหรับเป็นปุ๋ยพืชสด และใช้เป็นอาหารโคกระบือ รวมถึงเพื่อความสวยงามในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว  ซึ่งนิยมปลูกมากในช่วงต้นฤดูฝนก่อนที่จะไถกลบหรือเก็บเกี่ยวก่อนปลูกพืชหลัก

ประโยชน์ปอเทือง

1. ใช้ปลูกเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด เนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีไนโตรเจนสูง รวมถึงสารอาหารอื่นด้วย
2. ใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดิน ป้องกันหน้าดินพังทลาย
3. ใช้ปลูกเป็นพืชอาหารสำหรับเลี้ยงโค กระบือ รวมถึงดอก และใบที่นำมาเลี้ยงหมูได้เช่นกัน
4. ใช้ปลูกเพื่อนำดอกมารับประทาน ทั้งรับประทานสด หรือลวกจิ้มน้ำพริก รวมถึงใช้ประกอบอาหารหลายเมนู อาทิ แกงอ่อม แกงเลียง ต้มยำ เป็นต้น
5. ลำต้นใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ
6. เปลือกลำต้นสามารถดึงลอกเป็นเส้นได้ และจัดเป็นเส้นใยที่มีความเหนียวสูง สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชือก ด้าย และอวน เป็นต้น

http://puechkaset.com/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/

ทางศูนย์สมาร์ทฟาร์มได้ดำเนินการหว่านปอเทืองบนพื้นที่ 300 ไร่ บริเวณตรงข้ามอาคารวิทยาศาสตร์สนามกีฬาและศูนย์สุขภาพ

 ขั้นตอนการหว่านปอเทือง

ผลลัพธ์ที่ได้ออกมา