Home / มะพร้าวน้ำหอม

มะพร้าวน้ำหอม

             มะพร้าวน้ำหอม เป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมในการบริโภคสดและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ตลอดจนใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ทำให้มีความต้องการมะพร้าวน้ำหอมในปริมาณสูงขึ้น มะพร้าวน้ำหอมของไทยเป็นการกลายพันธุ์มาจากมะพร้าวพันธุ์ต้นเตี้ยสีเขียวที่เรียกว่า หมูสีเขียว พื้นที่ที่เหมาะในการปลูกคือ ภาคกลาง โดยเฉพาะแถบอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รวมทั้งจังหวัดสมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ราชบุรี สมุทรสงคราม สภาพแวดล้อมมีส่วนทำให้คุณภาพน้ำหอมคงความหอมอยู่การสร้างสวนมะพร้าวให้ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า ต้องทำให้ถูกต้องตั้งแต่การเลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การคัดเลือกพันธุ์ เพาะชำ คัดเลือกหน่อ การปลูก ตลอดจนการดูแลรักษา เช่น สถานที่ปลูกมะพร้าวควรเป็นดินร่วน ฝนตกสม่ำเสมอ อุณหภูมิและแสงแดดเหมาะสม ผลที่ใช้ทำพันธุ์ควรโตได้ขนาด แก่จัด เพาะในแปลงให้แตกหน่อ ถึงฤดูฝนจึงย้ายหน่อมาปลูกในหลุมปลูก ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ตามอายุของต้นมะพร้าวซึ่งคำนวณจากผลการวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด กำจัดวัชพืช แมลงศัตรูพืช และโรคพืชอย่างเหมาะสม ขณะต้นมะพร้าวยังเล็กควรปลูกพืชที่อายุสั้น เช่น สับปะรด ถั่ว ฟักทอง เมื่อมะพร้าวอายุ 12-15 ปี ควรปลูกพืชยืนต้นที่ชอบร่มเงา เช่น กาแฟ พริกไทย อาจเลี้ยงผึ้ง วัว ควาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตของมะพร้าวจากการเพิ่มอินทรีย์วัตถุมากขึ้นได้

                 มะพร้าวน้ำหอม จำหน่ายหลายรูปแบบ เช่น น้ำมะพร้าวแช่เย็น มะพร้าวทั้งผลซึ่งปอกตัดแต่ง มะพร้าวเผา วุ้นน้ำมะพร้าวซึ่งเป็นผลจากการหมักด้วยเชื้อแบคทีเรีย วุ้นที่ได้มีลักษณะเป็นก้อนหรือเยื่อเหนียว มีชื่ออื่นๆ ว่า วุ้นน้ำส้ม วุ้นน้ำสวรรค์ ลูกมะพร้าวหรือลูกพร้าว เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่น ตลาดกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะถือว่าเป็นอาหารสุขภาพ ความต้องการที่เพิ่มขึ้น ทำให้การทำสวนมะพร้าวน้ำหอมมีอนาคตที่ดี สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

http://www.okmd.or.th/knowledge-box-set/articles/farming/774/fragrant-coconut

              ทางศูนย์สมาร์ทฟาร์มได้มีการวางแผนในการปลูกมะพร้าวน้ำหอมจำหน่วย 20 ไร่ โดยจัดทำการปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเตรืยมพื้นที่และทำการเตรียมความพร้อมของต้นกล้าเพื่อรอปลูกต่อไป