Home / งานเกษตรแฟร์ วลัยลักษณ์เดย์

งานเกษตรแฟร์ วลัยลักษณ์เดย์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.)      เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบปีที่ 26 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงาน “วลัยลักษณ์เดย์ 2018” ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 31 มีนาคม 2561 ภายใต้แนวคิด“วลัยลักษณ์ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์  : Walailak Land of Glory”

           โดยในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย จะเป็นกิจกรรมพิเศษ เริ่มจากพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล และกิจกรรมมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ตามภารกิจมหาวิทยาลัย พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของธนาคารในการขับเคลื่อน นวัตกรรมกับระบบการศึกษาในประเทศไทย” โดยนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย

งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2561 ภายใต้แนวคิด

“ก้าวสู่นวัตกรรมการเกษตร”

1. งานนิทรรศการ

2. หมวดอบรมอาชีพทางการเกษตร/เสวนา

2.1. การอบรมมะพร้าวน้ำหอม
2.2. การอบรมทำไข่เค็ม
2.3. การเสวนาปลานิล
2.4. การเสวนาโคเนื้อภาคใต้ 27 มี.ค. 61

3. การจัดจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกร (ปศุสัตว์จังหวัด/เกษตรจังหวัด/วิสาหกิจชุมชน)

4. การประกวด+แสดงโชว์

4.1 การประกวดแพะ 23 มี.ค. 61
4.2 การประกวดโคเนื้อ
4.3 การประกวดไก่ศรีวิชัย 23 มี.ค. 61 
4.4 การประกวดไก่ชน/ไก่สวยงาม 24 มี.ค. 61
4.5 การประกวดปลาสวยงาม (ปลากัด) 25 มี.ค. 61
4.6 การประกวดกุ้ง 26 มี.ค. 61
4.7 งานแสดงสัตว์แปลก

https://www.youtube.com/watch?v=TJRBi6Zisc8

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/318127

งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2561 ภายใต้แนวคิด

“ก้าวสู่นวัตกรรมการเกษตร